Liuksemburgo lietuvių bendruomenė

 1. Oficialus bendruomenės pavadinimas - "La communauté des lituaniens au Luxembourg". Teisinė forma - ne pelno asociacija (a.s.b.l). Juridinio asmens kodas - 2007 61 03632.
 2. Steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 43 steigėjai, įvyko 2007 m. lapkričio 26 dieną.
 3. Įstatai įregistruoti Liuksemburgo Komercijos ir organizacijų registre 2008 m. vasario 20 d. (Reg. Nr. F 7519), paskelbti 2008 m. kovo 14 d. "Mémorial" (Liuksemburgo oficialiajame leidinyje).
 4. Oficialus įstatų tekstas prancūzų kalba (įstatai html, įstatai pdf), vertimas į lietuvių kalbą (įstatai html).
 5. Bendruomenės adresas - 16, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg.
 6. El. pašto adresas - LLB-valdybagooglegroups.com
 7. Valdybos nariai (nuo 2018-04-17):
  • Aleksandras Čyras (valdybos pirmininkas)
  • Jolanta Švedkauskaitė
  • Žilvinas Breivė (iždininkas)
  • Inga Klein
  • Rytis Virbalis
 8. Visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtintas 20 EUR dydžio nario mokestis.
 9. Bendruomenės sąskaita banke:
  • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
  • IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000
  • BIC: BCEELULL
Norėdami prisijungti prie bendruomenės, užpildykite prašymą.

Rinkimai

Tema: 

Mieli lietuviai,

Nuo kiekvieno mūsų priklauso, kokia bus Lietuva ateityje. Raginame ne tik atlikti savo pareigą, bet ir įrodyti, kad užsienyje gyvenantys lietuviai yra pilietiški ir jiems taip pat rūpi Lietuvos ateitis.

„Registruokis ir balsuok 2016!“ Paraginkite tai padaryti ir savo pažįstamus.

KADA? Rinkimai vyks spalio 9 dieną.

Pasaulio lietuvis

Tema: 

Pasauliu lietuviu bendruomenes valdybos kreipimasis

Pasaulio lietuvių bendruomenė nebeturi finansinių galimybių toliau leisti nuo 1963 m. be pertraukų gyvuojantį žurnalą “Pasaulio lietuvis”. Visiškai nutrūko kelis metus gelbėjusi parama iš visų institucijų.

„Pasaulio lietuvį“ galime išsaugoti tik prenumeratorių, aukotojų, rėmėjų ir reklamos dėka. Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad leidyba, kuriai šiais metais reikia dar 20 000 EURŲ, nenutrūktų.

Informacija apie planuojamus renginius

Tema: 

Laba diena,

Norėtume trumpai informuoti apie artimiausius lietuviškus renginius Liuksemburge:

- lapkričio 19 dieną Jurgos Šeduikytės koncertas klube Melusina
- lapkričio 19 dieną Konsulinė misija Liuksemburge
- lapkričio 28-29 dienomis lietuviškas stendas LuxBazar mugėje
- Lapkričio 29 dieną 15 val. Kalėdinis spektaklis vaikams "Arklio Dominyko meilė" ir susitikimas su Kalėdų Seneliu
- Gruodžio 5 dieną Bendruomenės Kalėdinis renginys - A.Anusausko ir R.Jakulytės koncertas Brasserie Neumunster

Liuksemburgo lietuvių bendruomenės valdyba

Kvietimas į Liuksemburgo lietuvių bendruomenės visuotinį susirinkimą š.m. balandžio 14 d.

Tema: 

Maloniai kviečiame Jus į ne pelno asociacijos Liuksemburgo lietuvių bendruomenės eilinį visuotinį susirinkimą, vyksiantį š. m. balandžio 14 d. 17.30 val. Europos Komisijos Jeano Monnet (JMO) pastate, M 2 salėje.

Asociacijos "Liuksemburgo lietuvių bendruomenė" visuotinio narių susirinkimo protokolas

Tema: 

Sveiki, skelbiame 2014 m. gegužės 14 d. įvykusio asociacijos "Liuksemburgo lietuvių bendruomenė" visuotinio narių susirinkimo protokolą ir su juo susijusius dokumentus. http://www.lietuva.lu/files/Visuotinio_susirinkimo_protokolas_2014.pdf Taip pat raginame visus LLB narius susimokėti 20 EUR dydžio nario mokestį už 2014 m. Mokestį prašome mokėti pavedimu. Bendruomenės sąskaita banke: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000 BIC: BCEELULL

Liuksemburgo lietuvių bendruomenės visuotinio narių susirinkimo protokolas

Tema: 

Sveiki, skelbiame 2013 m. kovo 7 d. įvykusio Liuksemburgo lietuvių bendruomenės visuotinio narių susirinkimo protokolą ir susijusius dokumentus. http://www.lietuva.lu/files/Visuotinio_susirinkimo_protokolas_2013_03_07.pdf Taip pat norėtume paraginti susimokėti 20 eurų LLB nario mokestį už 2013 m. Bendruomenės sąskaita banke: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000 BIC: BCEELULL LLB valdyba

Puslapiai