Liuksemburgo lietuvių bendruomenė

 1. Oficialus bendruomenės pavadinimas - "La communauté des lituaniens au Luxembourg". Teisinė forma - ne pelno asociacija (a.s.b.l). Juridinio asmens kodas - 2007 61 03632.
 2. Steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 43 steigėjai, įvyko 2007 m. lapkričio 26 dieną.
 3. Įstatai įregistruoti Liuksemburgo Komercijos ir organizacijų registre 2008 m. vasario 20 d. (Reg. Nr. F 7519), paskelbti 2008 m. kovo 14 d. "Mémorial" (Liuksemburgo oficialiajame leidinyje).
 4. Oficialus įstatų tekstas prancūzų kalba (įstatai html, įstatai pdf), vertimas į lietuvių kalbą (įstatai html).
 5. Bendruomenės adresas - 16, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg.
 6. El. pašto adresas - LLB-valdybagooglegroups.com
 7. Valdybos nariai (nuo 2018-04-17):
  • Aleksandras Čyras (valdybos pirmininkas)
  • Jolanta Švedkauskaitė
  • Žilvinas Breivė (iždininkas)
  • Inga Klein
  • Rytis Virbalis
 8. Visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtintas 20 EUR dydžio nario mokestis.
 9. Bendruomenės sąskaita banke:
  • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
  • IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000
  • BIC: BCEELULL
Norėdami prisijungti prie bendruomenės, užpildykite prašymą.

2011 m. visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Tema: 

2011 m. kovo 2 d. įvyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Šiame susirinkime be kasmetinių klausimų svarstymo turėjo būti išrinkta ir naujoji Liuksemburgo lietuvių bendruomenės valdyba bei jos pirmininkas. Trims iš penkių dabartinės valdybos narių pareiškus apie neketinimą dalyvauti rinkimuose, bei atsiradus tik dviems naujiems kandidatams, valdybos rinkimai neįvyko. Todėl buvo nuspręsta šį klausimą atidėti ir vėliau sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą valdybai ir jos pirmininkui išrinkti.

Dėl šios priežasties prašome visų Liuksemburge gyvenančių lietuvių padėti išspręsti šį klausimą - kelti savo ar savo pažįstamų kandidatūras. Įstoti į bendruomenę (jei dar nesate įstoję), bei aktyviai sudalyvauti būsimajame susirinkime, kurį ketinama sušaukti po poros mėnesių (tikslią datą ir vietą pranešime vėliau). Pasiūlymų dėl kandidatų į valdybą laukiame el. paštu - valdyba@lietuva.lu.

2010 m. Visuotinio Liuksemburgo lietuvių bendruomenės narių susirinkimo protokoloas

Tema: 

Prisegtame faile rasite 2010 m. vasario 4 d. vykusio visuotinio Liuksemburgo lietuvių bendruomenės narių susirinkimo protokolą: http://www.lietuva.lu/files/Visuotinio_susirinkimo_protokolas2010.pdf Liuksemburgo lietuvių bendruomenės valdyba

Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Tema: 

2009 m. vasario 4 d. įvyko visuotinis eilinis Liuksemburgo lietuvių bendruomenės susirinkimas. Susirinkime buvo pristatytos bendruomenės veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarti 2009 metų planai, bei priimtas sprendimas dėl nario mokesčio 2009 metams. Bendruomenės 2008 metų veiklos ataskaita

Hiutenfelde vykusio Europos lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavmo atgarsiai

Tema: 

Šiemet Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavime buvo atstovaujama ir Liuksemburgui. Mes - keturi bendruomenės valdybos nariai į Hiutenfeldą vykome su tikslu susipažinti su Europos lietuvių bendruomenėmis, užmegzti glaudesnius ryšius bei išsakyti savo poziciją svarstytais klausimais. Buvome nudžiuginti organizatorių ir kitų bendruomenių atstovų entuziazmu, geranoriškumu, draugiškumu ir profesionalumu. Tai pat, maloniai nustebino Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės ponios R. Narušienės, kuri vienai dienai (!) atskrido tiesiai iš Čikagos, ryžtas ir energija.

Liuksemburgo lietuvių bendruomenė

Tema: 

1. Oficialus bendruomenės pavadinimas - "La communauté des lituaniens au Luxembourg". Teisinė forma - ne pelno asociacija (a.s.b.l). Juridinio asmens kodas - 2007 61 03632. 2. Steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 43 steigėjai, įvyko 2007 m. lapkričio 26 dieną. 3. Įstatai įregistruoti Liuksemburgo Komercijos ir organizacijų registre 2008 m. vasario 20 d. (Reg. Nr. F 7519), paskelbti 2008 m. kovo 14 d. "Mémorial" (Liuksemburgo oficialiajame leidinyje). 4. Oficialus įstatų tekstas prancūzų kalba (>įstatai html, >įstatai pdf), vertimas į lietuvių kalbą (>įstatai html). 5. Bendruomenės adresas - 16, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg. 6. El. pašto adresas - LLB-valdybagooglegroups.com 7. Valdybos nariai (nuo 2012-10-17):
  - Eglė Jurienė (valdybos pirmininkė) - Žilvinas Breivė (iždininkas) - Ingrida Karaliūtė (sekretorė) - Nerijus Parulis (narys) - Vaidas Šulcas (narys).
8. Visuotinio narių susirinkimo metu 2014 metams buvo patvirtintas 20 EUR dydžio nario mokestis. 9. Bendruomenės sąskaita banke:
  Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000 BIC: BCEELULL
Norėdami prisijungti prie bendruomenės, užpildykite prašymą.

Puslapiai