Apie

Kiekvienas šios svetainės lankytojas gali pildyti ir/arba iš dalies keisti šioje svetainėje esančius duomenis ir talpinti, jo manymu, tinkamą informaciją. Bendruoju atveju, svetainėje talpinama informacija nėra redaguojama. Visais atvejais šioje svetainėje informaciją talpinantis asmuo išreiškia tik savo nuomonę ir negali būti laikomas atsakingu už informacijos tikslumą ir/arba patikimumą. Nei adreso "lietuva.lu" naudotojas, nei šią svetainę redaguojantys, nei svetainės duomenis talpinantį serverį valdantys, nei jokie kiti asmenys, išskyrus patį informaciją patalpinusį asmenį, nėra atsakingi už šioje svetainėje patalpintos informacijos ar jos paskelbimo teisėtumą.

Pastebėjus šioje svetainėje informaciją, kurios paskelbimas pažeidžia galiojančius įstatymus (autorių ir gretutinių teisių pažeidimas, rasinės, etninės nesantaikos kurstymas, neteisėtų paslaugų siūlymas ir t.t.) arba prieštarauja gerai moralei, prašau nedelsiant pranešti el. paštu webmaster@lietuva.lu.

Svetainę administruojantys asmenys, esant kompetetingos institucijos pagrįstam reikalavimui, pateiks visus jiems žinomus duomenis, bei kitaip bendradarbiaus, kad būtų nutrauktas bet koks įstatymų pažeidimas susijęs su informacijos šioje svetainėje patalpinimu, o dėl įstatymų pažeidimo atsakingi asmenys patraukti atsakomybėn.